Byttemøder

Samlerforeningen Svendborg

Vi samler på vognpoletter mønter telekort kuglepenne og meget meget mere

 

 

 

Byttemøder

 

04 09 2016

06 11 2016

04 12 2016

05 02 2017

05 03 2017

07 05 2017

 

 

 

 

 

Alle vores møder er på Færgegården færgevej 13 i Svendborg.

Du er velkommen til at tage kaffe og evt. rundstykke med.

mail@samlerforeningensvendborg.dk

phonecard@mail.dk

bjarne_j@sydfynsmail.dk

 

Referat af Samlerforeningen Svendborgs generalforsamling 7. feb. 2016

 

Valg af dirigent/referent: Lyngwald blev valgt til dirigent og Kirsten som referent

Formandens beretning: Morten startede med sige, at han havde været en del fraværende sidste år p.g.a. sygdom, men var nu delvis klar igen. Efter at foreningen sidste år var på udtur, blev den på sidste generalforsamling sat på plads af Lyngwald og fortsætter nu med fornyet styrke. Der blev også i 2015 lavet poletter, som er udleveret til medlemmerne. Der blev afholdt julefrokost i december Mdr.

April mødet er aflyst, da DTS afholder generalforsamling i Middelfart den 2. April.

Lyngwald opfordrede medlemmerne til at møde op i Middelfart.

Regnskab: Bjarne gennemgik regnskabet, som var uddelt til deltagerne. Regnskabet blev godkendt.

Årets polet havde givet en del debat, da ikke alle havde indbetalt kontingent inden Nytår. Poletten blev udleveret på mødet i Januar/sendt til de medlemmer der havde betalt kontingent. Resten af poletterne blev solgt til de tilstedeværende, hvilket resulterede i, at ikke alle medlemmer havde fået årets polet. Helene opfordrede til, at der oprettes en konto til indbetaling af kontingent. Bjarne lovede, at der udsendes opkrævning sidst på året, med angivelse at kontonr.

Kontingent: Så længe der er overskud, bibeholdes kontingenten på 75 kr.

Indkomne forslag: Ingen forslag.

Valg af bestyrelsesmedlemmer: Johnny og Bjarne blev genvalgt.

Valg af bestyrelsessuppleanter: Dennis og Lyngwald blev genvalgt.

Valg af revisor: Åse blev genvalgt.

Valg af revisorsuppleant: Helene blev genvalgt.

Evnt.: Helene sagde, at det var dejlig, at der var indkøbt smørrebrød til julefrokosten. Det var også rigtig rart at se, at morgenbordet igen var på plads til generalforsamlingen. John var enig i, at der burde være kaffe m.m. til møderne fremover og lovede, at han ville hjælpe med, at det blev indført igen.

Lyngwald sagde, at det var dejlig at se, at Fyn var Danmarks navle, da man kom fra både Sjælland og Jylland.

Der blev udråbt et trefoldig leve for Samlerklubben Svendborg.

Tak til de 20 fremmødte.

 

Kirsten